موضوع

دانلود ، آموزش ، وب گردی ، تفریحی ، سرگرمی ، عکس ، آهنگ ، فروشگاه اینترنتی

17 - کتاب این راه روشن است .

17 - کتاب این راه روشن است . ( کتابی جهت آموزش به اولیاء و مربیان )

کودکان نا توان در یاد گیری برای این که فرصت کافی جهت ساز گاری با جامعه و عضویت در آن را داشته باشند باید طی دوران رشد به طور مستقیم با جهانِ دیداری ارتباط برقرار کنند .

بنا بر‌ این هم کاری معلمان ، مربیان و والدین با اهمیت تلقی می‌شود و معلمان و مربیان باید با توجه به ادراکات کودکان آسیب دیده‌ی بینایی به جهان پیرامون ، در دوران اولیه ی رشد به آموزش‌ های خود بپردازند .

پرداختن به این موضوع از ویژگی‌ های این کتاب محسو ب می‌شود .

17 - کتاب این راه روشن است .

نویسنده : مریم پور سلطانی .

چاپ اول : 1396 .

ناشر : انتشارات مدرسه .